چاپ لیبل

برچسب لوازم آرایشی و بهداشتی

برچسب لوازم آرایشی و بهداشتی BOPP شفاف : این نوع برچسب لوازم آرایشی می تواند صورت نامرئی باشد. فیلم پس زمینه شفاف، چاپ را برجسته می کند و اجازه می دهد رنگ محصول دیده شود. مخلوط کردن BOPP شفاف با یک چسب دائمی، برچسب شمارا شکست ناپذیر می کند. BOPP سفید: این نوع لیبل لوازم …

برچسب لوازم آرایشی و بهداشتی ادامه »