چاپ لیبل

برچسب میوه رنگی

برچسب میوه رنگی برچسب میوه رنگی از آن جا که برچسب های میوه ابعاد کوچکی دارند، بهترین روش برای چاپ و دایکات آن‌ها دستگاه‌های رول کم عرض است که در این میان ماشین آلات چاپ فلکسو کم عرض نسبت به افست کم عرض ارجحیت دارند و  بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. چسب لیبل میوه …

برچسب میوه رنگی ادامه »