چاپ لیبل

برچسب میوه سوپر لوکس

برچسب میوه سوپر لوکس با وجود آنکه برچسب هایی که روی میوه ها و سبزیجات چسبانده می شوند هیچ ضرری برای شما ندارند، اما بهترین کار این است که قبل از خوردن آنها را بردارید. به نقل از واحد خبر کلینیک جوان، این برچسب ها یک کارکرد مهم در فروشگاه دارند: به فروشنده می گوید …

برچسب میوه سوپر لوکس ادامه »