چاپ لیبل

برچسب پی وی سی

برچسب پی وی سی برچسب صدفی به دلیل مقاومت بالا در برابر پارگی و رطوبت در سطح وسیعی از صنایع کاربرد دارد. از این لیبل برای معرفی محصول و برند، موارد دارویی ، مواد غذایی ، مواد آرایشی ، بهداشتی و بر روی لباس، درب، اتومبیل و پنجره های شیشه ای نیز اعمال می شود. …

برچسب پی وی سی ادامه »