چاپ لیبل

لیبل محصولات غذایی

لیبل محصولات غذایی لیبل محصولات غذایی در کنار این اطلاعات تصاویر، عکس ها و تصویر سازی های گرافیکی و وزن محصول، روی لیبل قرار می گیرند.و اطلاعاتی که در رابطه با محصول است اعم از ترکیبات و روش محصول، آدرس کارخانه، نماد ها و جداول ارزش تغذیه در بخش پشتی لیبل قرار داده می شود.بعضا …

لیبل محصولات غذایی ادامه »