چاپ لیبل

چاپ افست روتاری

چاپ افست روتاری چاپ افست روتاری که توسط یک میکروسکوپ کانفوکال اندازه گیری شده است. از آنجایی که جداسازی جوهر در فرآیند آفست گراور رخ می دهد، شکل مقطع نامنظم است و ارتفاع چاپ نیز ناهموار است. برج های چاپ به بلندی سقف سالن، یک دستگاه تکی تا طول 20 متر، صفحات چاپی با نوردهی …

چاپ افست روتاری ادامه »