چاپ لیبل

چاپ برچسب

چاپ برچسب چاپ برچسب  به همین دلیل اگر نتیجه ی مشاهده شده در کامپیوتر مطابق نتیجه ی به دست آمده نباشد متعجب نباشید، البته زمانی که طراحی لیبل را افراد کاردان در این زمینه به عهده دارند می توان به نتایج دلخواه نزدیکتر شد. در لیبل های طراحی شده باید حداقل از هر طرف به …

چاپ برچسب ادامه »